بلاگ

تجمع تمام سلبریتی ها در سیل بلوچستان

متاسفانه در سیل  بلوچستان از کمکها و تجمع تبلیغاتی سلبریتی ها خبری نبود!