بلاگ

ختنه زنان؛ از ممنوعیت تا مشروعیت در جهان امروز

ختنه یا بریدن آلت تناسلی زنان عملی شامل حذف جزئی یا کامل بخش‌هایی از آلت تناسلی آنان به دلایل غیرپزشکی ...

نکاتی مهم در مورد قوانین حقوق خانواده

تعداد زیاد پرونده ها در مراجع قضایی از کلاهبرداری‌ها با عنوان جعل سند و فروش یک ملک به چندین نفر گرفته تا دعواهایی ...

حقوق زنان

تبعیض و خشونت علیه زنان در سراسر جهان مصیبتی پابرجاست. تبعیض در کشورهای بسیاری در قانون جای دارد: قوانین کیفری، ...