حقوق زنان

آوریل 17, 2019 0 دیدگاه

تبعیض و خشونت علیه زنان در سراسر جهان مصیبتی پابرجاست. تبعیض در کشورهای بسیاری در قانون جای دارد: قوانین کیفری، قوانین ازدواج، ارث و مالکیت. حتا در کشورهایی که زنان برابری قانونی را به دست آورده‌اند، تبعیض در عمل ادامه دارد. نسبت حضور زنان در پُست‌های تصمیم‏گیری بسیار کم است. خشونت علیه زنان اغلب به‌خاطر قوانین ناکافی، موانع بر سر راه دستیابی به عدالت و بی‌عملی مسؤولان دولتی که این خشونت را تحمل می‌کنند، رخ می‌دهد. نبودِ مجازات‌های کافی به فضای معافیت از مجازات کمک می‌کند و این فضا در تکرار این جرایم نقش دارد. با وجود این، زنان تنها قربانی نیستند. زنان در همه جا عاملان اصلی مبارزه در راه رهایی هستند.

در این زمینه، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر محافظت از حقوق زنان و ترویج آن را اولویت خود قرار داده است. فدراسیون به کمک سازمان‌های عضو و همکار خود:

نقض حقوق زنان را ثبت می‌کند؛

الغای قوانین تبعیض ‏آمیز و تصویب قوانین محافظ زنان از تبعیض و خشونت را تبلیغ می‌کند؛

راهکارهای منطقه‌ای و بین‌المللی محافظت از حقوق زنان را فعال می‌سازد؛

از قربانیان خشونت جنسی حمایت و وکالت آنها را در دادرسی‌های قانونی به عهده می‌گیرد.

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.